Een binnenstedelijk weg- en waterbouwkundig project uitvoeren is meer dan alleen maar deadlines en een budget bewaken. Het gaat om de verbinding tussen alle stakeholders en een projectmanager met politieke sensitiviteit. Als alle betrokken partijen van bewoners/aanwonenden tot waterschappen hun deel naar tevredenheid kunnen uitvoeren en inbrengen, dan is een project succesvol en geslaagd.

Wie is Paul Tebes?

Paul is een gedreven, ambitieuze people-manager. Hij probeert het beste uit mensen en het team te halen. Dit kan ook een valkuil zijn, doordat hij te veel van mensen vraagt. Maar een goed voorbeeld doet goed volgen is een gezegde wat helemaal opgaat voor Paul. Welkom!

Laatste nieuws:

Kunstwerken onthuld, brug geopend


STELLENDAM/SOMMELSDIJK – Bij een oplevering hoort een feestje. Daarom waren er zaterdag 25 juni maar liefst twee feestjes van de erfgoedlijn: aan de oude haven in Stellendam en in Sommelsdijk. In Stellendam was de onthulling van twee kunstwerken en daarna vond aan het eind van het havenkanaal van Sommelsdijk de opening van de Wilhelminabrug plaats.
(Tekst en foto: Kees van Rixoort) 

"Mooi om te zien dat de hele gemeenschap erbij betrokken is"
Lees verder


Waar zijn we op dit moment bezig?

Herinrichting Prins Hendrikweg en Oude Veerhavenweg te Vlissingen

Herinrichting Prins Hendrikweg en Oude Veerhavenweg te Vlissingen

Project informatie:

 • Civieltechnische werkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van de Kenniswerf.
 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
 • Meer informatie: klik hier.

Ontwikkeling stationsgebied te Vlissingen

Project informatie:

 • Totale projectkosten: € 5.000.000,00;
 • Reconstrueren van het Stationsgebied in Vlissingen. 
 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
 • Meer informatie: klik hier. 

Stadslandgoed, Gemeente Vlissingen

Impuls van het stationsgebied in Vlissingen.

Ontwikkeling van een Stadslandgoed te Vlissingen.

Project informatie:

 • Project het Stadslandgoed – een proeftuin in de Law Delta;
 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
 • Meer informatie: klik hier.

Ontwikkeling gebied Kenniswerf te Vlissingen

Ontwikkeling van het gebied Kenniswerf Vlissingen.

Project informatie:

 • Reconstrueren van het gebied de Kenniswerf in Vlissingen. 
 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
 • Meer informatie: klik hier. 

Herinrichting van Dishoeckstraat en Glaciasstraat te Vlissingen

Project informatie:

 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen;
 • Aanleiding project: Het is een project wordt geïnitieerd uit kapitaalgoederen.
 • Meer informatie: klik hier

Herinrichting van de Gildeweg te Vlissingen

 • Project informatie:

  • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
  • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen;
  • Contractvorm:
   • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
  • Aanleiding project: Het is een project wordt geïnitieerd uit kapitaalgoederen.
  • Aanvullende informatie: volgt

Verbreding fietspad en rijbaan langs Klaassesweg en Werendijkseweg te Dishoek

Project informatie:

 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: Het fietspad is te smal voor het aantal fietsers dat gebruik maakt van het fietspad. Met deze verbreding investeren we in veilige fietsverbindingen. Door het verbreden van de rijbaan voorkomen we dat de bermen snel kapot worden gereden, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
 • Aanvullende informatie:

Vispassage gemaal Lovenpolder omgeving Braakman

Project informatie:

 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: Het waterschap heeft als taak de waterkwaliteit te verbeteren. De waterkwaliteit van een water wordt bepaald aan de hand van de chemische en ecologische parameters. Een onderdeel van deze ecologische waterkwaliteit is de visstand. Het waterschap heeft beleid opgesteld voor het verbeteren van de visstand, in de nota Visbeheer (2014). Hierin zijn prioritaire knelpunten voor vismigratie opgenomen. Prioritair betekent dat het waterschap voornemens is deze op te lossen. Gemaal Lovenpolder is een van de prioritaire vismigratie knelpunten.
 • Aanvullende informatie:

Vispassage stuw Dreefken omgeving Hulst

Projectinformatie: 

 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: De huidige visstand in de waterlichaam Campen is benedenstrooms (richting het deelgebied Campen) van Dreefken in orde. Bovenstrooms (richting het deelgebied Walsoorden) van Dreefken is dat niet het geval. Een vispassage bij Dreefken zorgt ervoor dat meerdere soorten vis voor kunnen komen in het bovenstroomse pand, dus het traject richting het deelgebied Walsoorden. Aanwezige vissoorten die gebruik zullen maken van de vispassage zijn bijvoorbeeld karper, brasem, blankvoorn, ruisvoorn, baars, snoekbaars en snoek. Daarnaast heb je nog de trekvissen die tussen zoet en zout willen migreren zoals paling en driedoornige stekelbaars. Ook ontstaat er een mogelijkheid voor vis om in het geval van calamiteiten weg te kunnen trekken uit het ene gebied naar het andere gebied. Een voorbeeld van een calamiteit is bijvoorbeeld het toenemen van het zoutgehalte in het deelgebied Walsoorden. Anderzijds kunnen ze ook weer terug als de condities verbeteren.
 • Aanvullende informatie:

Aanpassen getijdeduiker te Breskens

Projectinformatie:

 • Functie: Directievoerder UAV in uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: Aanpassingen aan de getijdenduiker zijn nodig omdat we bij het openen en testen van de getijdenduiker in 2019 er achter zijn gekomen dat de schuiven niet goed automatisch te bedienen zijn bij grotere waterstandsverschillen tussen de Westerschelde en Waterdunen. Na een studie van Royal Haskoning DHV zijn een aantal maatregelen voorgesteld om het systeem (getijdenduiker en het intern getijdegebied) aan de eisen vanuit waterveiligheid, wateroverlast en de ecologische doelstellingen van Waterdunen te laten voldoen. Op dit moment is de getijdenduiker in een aangepaste bedrijfsvorm in werking. Met deze aangepaste bedrijfsvorm kunnen we veilig getij creëren in Waterdunen, maar het is nog niet optimaal; we kunnen de gewenste hoge en lagere waterstanden nu niet goed halen.
 • Aanvullende informatie:

Aanpassen niveaumetingen getijdeduiker te Breskens

Projectinformatie: 

 • Functie: Projectleider in ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: Aanpassingen aan de getijdenduiker zijn nodig omdat we bij het openen en testen van de getijdenduiker in 2019 er achter zijn gekomen dat de schuiven niet goed automatisch te bedienen zijn bij grotere waterstandsverschillen tussen de Westerschelde en Waterdunen.

Aanvullend moeten de bestaande niveaumetingen vervangen worden omdat de huidige meters te veel verzanden waardoor er geen juiste waterstanden worden doorgegeven.

Gemaal Zoetendijk te Oud-Vossemeer

Projectinformatie: 

Sanering kavels 1c – 1c7 Edisonweg te Vlissingen

Projectinformatie: 

 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen;
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanleiding project: Het is een project wordt geïnitieerd uit kapitaalgoederen.