Laatste nieuws:

Kunstwerken onthuld, brug geopend

STELLENDAM/SOMMELSDIJK – juni 2022

Bij een oplevering hoort een feestje. Daarom waren er zaterdag 25 juni jl. maar liefst twee feestjes van de erfgoedlijn: aan de oude haven in Stellendam en in Sommelsdijk. In Stellendam was de onthulling van twee kunstwerken en daarna vond aan het eind van het havenkanaal van Sommelsdijk de opening van de Wilhelminabrug plaats.
(Tekst en foto: Kees van Rixoort)


"Mooi om te zien dat de hele gemeenschap erbij betrokken is"

 

Het kunstwerk van Paul Louis Kalishoek wordt onthuld door Willy de Zoete en Daan Markwat.

Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland was voor de feestjes naar Goeree-Overflakkee gekomen. Samen met Daan Markwat, wethouder en voorzitter van de erfgoedtafel, verrichtte ze de officiële handelingen. De opgeleverde projecten waren nog opgezet vanuit de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Eind vorig jaar is de erfgoedlijn verbreed richting de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Sindsdien heet de erfgoedlijn Historisch Haringvliet.

 

Twee kunstwerken
In Stellendam is het gebied bij de oude haven opnieuw ingericht. De windroos met informatieve bordjes is vernieuwd en er zijn twee kunstwerken geplaatst. Direct aan het water staat het kunstwerk van Paul Louis Kalishoek uit Melissant. Het is een historische vissersschuit, een blazer, met een net. De roze rozen rond het kunstwerk verwijzen naar de garnalen waar het de vissers allemaal om te doen was. Door de blazer vanuit een bepaalde positie te bekijken ontstaat de illusie dat het schip aan komt varen in de haven. Op de kop van de loods bij de oude haven is een kunstwerk aangebracht van Ellen van der Bok uit Goedereede. Het glaskunstwerk geeft, evenals de blazer van Kalishoek, een kijkje in het verleden van de Stellendamse garnalenvisserij. Gebaseerd op een oude foto zijn twee vissers afgebeeld, van wie er één een jong broekie is. Het kunstwerk is een herinnering aan het zware leven aan boord en ook wel aan de armoede van toen. Daan Markwat vond dat er over de combinatie van beide kunstwerken goed is nagedacht: "Daar het schip en hier de bemanning." In zijn praatje voorafgaand aan de onthullingen zei hij: "Het is belangrijk om gerealiseerde projecten de aandacht te geven die ze verdienen. Het gaat niet alleen om bouwen, maar vooral om het beleven van de cultuurhistorie." Vanuit dat laatste oogpunt is het een pluspunt dat het eilandelijke fietsknooppuntennetwerk fietsers ook langs de haven leidt. Markwat bracht eveneens de al eerder gerealiseerde Stellendamse deelprojecten van de erfgoedlijn in herinnering. Zoals de lichtopstand, het jaagpad en de zalmschouwen.

 

Reconstructie brug
Een uur en een kwartier later stond de opening van de Wilhelminabrug op het programma. Dat markeerde de afronding van de werkzaamheden aan de haven van Middelharnis. Eerder was de havenkom onder handen genomen en meer recent de kademuren plus de brug. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Wilhelminabrug te restaureren, maar dat bleek niet mogelijk. De staat van de brug was te slecht. Daarop viel de keus op een reconstructie van de Wilhelminabrug uit de jaren twintig van de vorige keer. Ook de lichtgroene kleur sluit aan bij die periode. "Dat de brug terug is, heeft veel complimenten opgeleverd. Mensen vinden het gaaf en fijn dat ze er weer met de fiets overheen kunnen rijden", zei Daan Markwat, voordat hij met Willy de Zoete de brug over het havenkanaal van Sommelsdijk een eindje omhoog en weer omlaag draaide. Daarmee was de afronding van het tweede feestje van de erfgoedlijn een feit. Gedeputeerde De Zoete onderstreepte het belang van het zichtbaar maken van de historie en het samen genieten daarvan. "Ik vind het mooi om te zien dat de hele gemeenschap erbij betrokken is. De brug is fraai. Hij is niet van deze tijd, maar helpt de herinnering levend te houden en te koesteren.