Referenties

Op deze pagina een aantal afgeronde projecten uit het recente verleden. 

Vervanging Wilhelminabrug te Middelharnis

Projectinformatie:

 • Totale projectkosten: € 4.350.000,00 (in combinatie met kademuur);
 • Reconstrueren van historische ophaalbrug;
 • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Meer informatie: klik hier

Reconstructie kademuur Havenkom te Middelharnis

Projectinformatie:

 • Totale projectkosten: € 2.500.000,00;
 • Reconstrueren 200 meter historische kademuur;
 • Functie: Directievoerder UAV in de uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Meer informatie: klik hier

Baggerwerkzaamheden Ooltgensplaat en Oude Tonge

Projectinformatie: 

 • Totale projectkosten: € 1.000.000,00;
 • Baggeren van 34.000 m3 baggerspecie;
 • Functie: Projectleider in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Meer informatie: klik hier.

Reconstructie historische lichtopstand Stellendam

Projectinformatie: 

 • Totale projectkosten: € 135.000,00;
 • Erfgoedlijnproject vanuit erfgoedlijn Goeree-Overflakkee;
 • Functie: Projectleider in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Meer informatie: klik hier.

Beleefplek Herkingen

Projectinformatie:

 • Totale projectkosten: € 125.000,00;
 • Erfgoedlijnproject vanuit erfgoedlijn Goeree-Overflakkee;
 • Functie: Projectleider in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Meer informatie: klik hier

Reconstructie Bethlehemplein 

Projectinformatie: 

 • Totale projectkosten: € 950.000,00;
 • Reconstructie infrastructuur rondom kerkplein in Scharendijke;
 • Functie: Projectleider in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Meer informatie: klik hier

Realisatie steiger bruine vloot

Projectinformatie: 

 • Totale projectkosten: € 165.000,00;
 • Erfgoedlijnproject vanuit erfgoedlijn Goeree-Overflakkee;
 • Functie: Projectleider in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanvullende informatie:

Reconstructie Ringstraat en omgeving te Sommelsdijk

Projectinformatie:

 • Vervangen van 800 meter riolering en aanleg gescheiden stelsel;
 • Vervangen van de volledige verharding, 7500 m2;
 • Burgerparticipatie;
 • Herontwikkeling aanwezige groen;
 • Inrichting wijk duurzaam veilig;
 • Functie: Projectleider voor ontwerpfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsfase: Basisovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanvullende informatie:’