Als een dirigent voor het bouworkest

 

Bouworkest

Een orkest is afgestemd op de dirigent. Als deze de verkeerde maat aangeeft, is het muziekstuk een rommeltje en speelt niemand in de maat. 

Dat geldt ook voor een projectmanager in weg- en waterbouwkundige projecten. Als de projectmanager niet de juiste planning aanhoudt, gaat alles door elkaar heen en wordt het een rommeltje. Zorgt de projectmanager niet voor goede afspraken met de betrokken partijen (in de breedste zin van het woord), dan ontstaat er een kakofonie aan onduidelijkheden waardoor iedereen de spreekwoordelijke zaal uitloopt. 

 

Politieke sensitiviteit

Projectmanagement van dergelijke projecten vragen om een voor iedereen aanspreekbare manager, die kan werken onder hoge druk en met deadlines en overweg kan met het managen van tegenvallers. Dat vraagt in een vroeg stadium  contact met alle stakeholders van een project waarbij geen enkele expertise links blijft liggen. Een projectmanager die ervoor zorgt dat er verbinding gezocht wordt met elkaar met respect voor alle partijen. Een projectmanager met een grote mate aan politieke sensitiviteit.
Niet voor niets kreeg Paul ooit eens te horen na het afronden van een project: "Ik wil jou wel als mijn schoonzoon adopteren".

 

Tijdens diverse grootschalige projecten en binnen een rayonstructuur zet hij altijd de mens waarmee hij werkt bovenaan, samen met het behalen van het gestelde einddoel (project op tijd, binnen budget afronden). Voor Paul is er geen technisch vraagstuk zo moeilijk als het aansturen van een groep mensen. Daar ligt dan ook meteen zijn kracht.

Technische ervaring

Vanuit zijn ervaring is hij een echte projectenman en heeft hij veel ervaring met multidisciplinaire werken. Projecten waarin civiele betonbouw, grond en wegen, mechanische installaties en technische installaties (tunnel technische installaties) in elkaar overliepen. Het allerbelangrijkste hierin is, dat de raakvlakken benoemd en bewaakt dienen te worden. Wanneer dit niet “in-control” is, is een goed einde van een project zeker niet gegarandeerd. Door de raakvlakken te benoemen, knelpunten te bespreken en te implementeren zijn afstemverliezen te voorkomen.