Reconstructie omgeving Ringstraat Sommelsdijk

 • Vervangen van 800 meter riolering en aanleg gescheiden stelsel;
 • Vervangen van de volledige verharding, 7500 m2;
 • Burgerparticipatie;
 • Herontwikkeling aanwezige groen;
 • Inrichting wijk duurzaam veilig;
 • Functie: Projectleider voor ontwerpfase van het project;
 • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Contractvorm:
  • Uitvoeringsfase: Basisovereenkomst op basis van de UAV2012
 • Aanvullende informatie:’