Herinrichting Prins Hendrikweg en Oude Veerhavenweg te Vlissingen

  • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
  • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen;
  • Contractvorm:
    • Uitvoeringsovereenkomst op basis van de UAV2012
  • Aanleiding project: De kenniswerf omvat het gebied tussen de keersluisbrug en het station tot de overgang naar bedrijventerrein Souburg. Binnen het gebieden vinden diverse ontwikkelingen plaats zoals herinrichtingen, saneringen, bouw- en woonrijp maken van gebieden en kavels. Om een goede ontsluiting te realiseren van alle nieuwe kavels dient de Prins Hendrikweg en de Oude Veerhavenweg te worden heringericht.
  • Aanvullende informatie: