Penitentiaire inrichting te Vlissingen

  • Civieltechnische werkzaamheden t.b.v. een Penitentiaire Inrichting (PI)  bestaande uit een uitgebreid beveiligde inrichting met 192 plaatsen en een extra beveiligde inrichting (EBI) met 30 plaatsen; ;
  • Functie: Projectleider voor zowel ontwerp- en uitvoeringsfase van de ontsluitingswegen van het project;
  • Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen;
  • Aanleiding project: Betrokken bestuursorganen waaronder het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en andere partijen hebben ingestemd met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar deze locatie in Vlissingen.
  • Aanvullende informatie: