Masterplan Havens op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee kent diverse havens, 14 stuks om precies te zijn. Deze havens zijn stuk voor stuk uniek, vanuit de geschiedenis als ook voor het plaatselijk karakter. Deze havens zijn eiland breed gezien in slechte staat van onderhoud, doordat onderdelen aan het einde van hun levensduur zijn, als ook dooreen plaatselijk veranderende omgeving, omdat er een andere situatie ter plaatse is ontstaan bijvoorbeeld door ontwikkelingen of (centrum)plannen.

De onderhoudssituatie is verschillend van haven tot haven maar over het algemeen kan gesteld worden dat er groot onderhoud, renovatie, of vernieuwing benodigd is. Om dit voor de toekomst en de lange termijn duurzaam, rendabel en onderhoudbaar, dient er goed gekeken te worden naar de toekomstige invulling en bestendigheid van deze havens. Dit gaat dan met name om de bestemming en het doel van deze havens.

TebesT Projectondersteuning en Projectmanagement is gevraagd om als projectmanager het Masterplan vorm te gaan geven.

  • Functie: Projectmanager voor zowel initiatie- (planstudie), ontwerp- en uitvoeringsfase van het project;
  • Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee;
  • Aanleiding project: Het is een project wordt geïnitieerd uit kapitaalgoederen.
  • Doel van het Masterplan: De bedoeling van het masterplan is om meerdere varianten per haven te schetsen. Hierbij wordt niet alleen vanuit de techniek gekeken maar ook juist naar de esthetiek van de haven. Wat leeft er bijvoorbeeld in het dorp en welke partijen zijn belanghebbend bij de haven? Vanuit allerlei richtingen proberen we zo veel mogelijk informatie op te halen en met elkaar in gesprek te gaan over welke wensen er spelen in een dorp. Er volgen dus ook nog meer inwonersavonden. Deze input wordt dan verder uitgewerkt tot meerdere varianten en zo hopen we gezamenlijk tot een mooi plan per haven te komen.  Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad in hoeverre historie en esthetiek worden doorgevoerd.